Pentru a urmări comanda, introduci urmatoarele informații:

De exemplu: QIIXJXNUI sau QIIXJXNUI#1